Froukje de Both

Image result for FROUJE DEBOTH

Image result for FROUJE DEBOTH

Image result for FROUJE DEBOTH

Image result for FROUJE DEBOTH

Image result for FROUJE DEBOTH

Froukje de Both

 Wikipedia
Froukje de Both Froukje de Both
Photo: Radio 538
foto: Radio 538 Photo: Radio 538
Algemene informatie General information
Volledige naam Full name Froukje Maria de Both Froukje Maria de Both
Geboren Born Amsterdam , 20 april 1972 Amsterdam , April 20, 1972
Land Country Nederland The Netherlands
Werk Work
Beroep Occupation actrice (1997-2005) Actress (1997-2005)
presentatrice (2002-) Presentatrice (2002-)
( en ) IMDb-profiel (S) IMDb profile
Portaal Portal Portal icon Film Movie

Froukje Maria de Both ( Amsterdam , 20 april 1972 ) is een Nederlands actrice , televisie – en radio presentatrice en diskjockey . Froukje Maria de Both ( Amsterdam , April 20, 1972 ) is a Dutch actress , television and radio presenter and disc jockey .

Loopbaan [ bewerken ] Career [ edit ]

De Both speelde vanaf 1997 de rol van Mariëtte in Goudkust . De Both played the role of Mariëtte in Gold Coast since 1997 . Ze werd in 1999 verkozen tot ‘TVBabe of the Year’. She was voted ‘TVBabe of the Year’ in 1999. In december 2001 en juni 2002 verscheen ze in de Playboy . In December 2001 and June 2002 she appeared in the Playboy .

In 2001 acteerde ze ook in Costa! In 2001 she also acted in Costa! als Agnetha, de vriendin van Frida, en speelde ze ook mee in de wintervariant: Pista! Like Agnetha, Frida’s girlfriend, and also played in the winter variant: Pista! . . Vanaf mei 2002 presenteerde ze op vrijdagavond samen met Niels Hoogland het radioprogramma Niels & Froukje op Radio 538 . From May 2002 she presented the radio program Niels & Froukje on Radio 538 on Friday night together with Niels Hoogland . In maart 2005 werd haar contract hier met drie jaar verlengd, de eerste keer dat een vrouwelijke diskjockey een langdurig contract bij een commerciële radiozender kreeg. In March 2005, her contract was extended for three years, the first time a female disc jockey received a long-term contract with a commercial radio station. [1] In deze maand begon ze tevens met een nieuw radioprogramma: D’r uit met Froukje en Jens . [1] This month she also started a new radio program: D’r with Froukje and Jens . Dit programma, dat ze met Jens Timmermans presenteerde, werd zondagsochtends van 8 tot 12 uur uitgezonden. This program, which she presented to Jens Timmermans , was broadcast from 8 am to 12 pm on Sundays. Het vroege uitzendtijdstip bleek lastig voor De Both, waardoor ze besloot uit het programma te stappen. The early broadcast time proved difficult for De Both, so she decided to step out of the program. Vanaf januari 2006 presenteert Timmermans het programma alleen. From January 2006, Timmermans presents the program only. [1] [1]

De Both presenteerde vanaf de zomer tot eind oktober 2005 bij Talpa het dagelijkse programma Thuis . De Both presented the daily home program at Talpa from summer until end of October 2005. Het programma werd stopgezet vanwege tegenvallende kijkcijfers. The program was discontinued due to disappointing views. In 2006 deed De Both mee aan het televisieprogramma Dancing on Ice op RTL 4 , waarin ze samen met haar schaatspartner Vitali Baranov meedeed in de strijd. In 2006 De Both participated in the Dancing on Ice television program on RTL 4 , in which she participated in her struggle with her skating partner Vitali Baranov . Ze werd uitgeschakeld in de finale. She was eliminated in the final.

In het voorjaar van 2007 werd het programma Wie wordt de man van Froukje? In spring 2007 , the program became Who becomes Froukje’s man? uitgezonden op RTL 4 , waarin De Both op zoek ging naar de man van haar dromen. Broadcast on RTL 4 , in which De Both was looking for the man of her dreams. Martijn Krabbé presenteerde het programma. Martijn Krabb presented the program. Uiteindelijk kreeg De Both geen relatie met de winnende man van het programma, Alexander. In the end, De Both got no relationship with the winning man of the program, Alexander. In oktober 2007 won De Both tweemaal de prijs ‘het lelijk ding’ voor slechtste presentatrice, een verkiezing georganiseerd door Veronica. In October 2007 De Both twice won the prize “The Ugly Thing” for worst presenter, an election organized by Veronica. Ze won de prijzen voor slechtste radioprogramma en slechtste radiopresentatrice. She won the prizes for the worst radio program and worst radio presenter.

In 2007 is De Both presentatrice van de voor- en nabeschouwing van RTL GP , het programma dat verslag doet van de Formule 1 . In 2007, De Both is the presenter of RTL GP ‘s pre- and post-review, the program reporting Formula 1 . Sinds de herfst van 2008 presenteert ze samen met Sybrand Niessen het televisieprogramma TV Makelaar . Since the fall of 2008, she is presenting together with Sybrand Niessen the television program TV Broker . Omdat Sybrand naar een andere zender is gegaan, heeft Tim Immers het van hem overgenomen. Because Sybrand has gone to another channel, Tim Immers has taken over from him. Vanaf 2011 presenteert ze dit programma met Lieke van Lexmond . From 2011 she presents this program with Lieke van Lexmond . In 2012 was De Both nog steeds een vast gezicht op RTL 4 en presenteerde ze naast TV Makelaar ook Ik kom bij je eten en viel ze in bij RTL Boulevard . In 2012 De Both was still stuck on RTL 4 and presented them next to the TV Broker. I came to your food and joined RTL Boulevard .

In het seizoen van 2015-2016 presenteerde De Both het programma Eigen Huis & Tuin bij RTL 4 . In the season 2015-2016 De Both presented the Own Home & Garden program at RTL 4 . Ook presenteert ze sinds 2015 het programma TV Makelaar: Mission Immpossible, tegenwoordig afwisselend met Evelyn Struyk . She also presents the program TV Broker: Mission Immpossible, nowadays alternating with Evelyn Struyk . Ook presenteerde ze programma’s als Extreem Jaloers (2015), Genante Tanden (2016) Ben Ik Te Min? They also presented programs such as Extreme Jealous (2015), Genante Tanden (2016) Am I Too Min? (2017). (2017).

De Both woonde samen met haar vriend, de acht jaar jongere Jeroen te Rehorst (alias DJ Dekky) en kreeg met hem een dochtertje. De Both lived with her friend, the eight-year-old Jeroen in Rehorst (aka DJ Dekky) and had a daughter with him. Op 10 april 2012 werd bekendgemaakt dat hun geplande huwelijk afgelast werd. On April 10, 2012, it was announced that their planned marriage was canceled. [2] Twee maanden later werd bekend dat ze definitief uit elkaar zijn. [2] Two months later it became known that they were finally apart. [3] Op 9 juni 2012 werd bekend dat Froukje ging stoppen met haar programma op Radio 538 . [3] On June 9, 2012, it became known that Froukje was going to stop her program on Radio 538 . Ze moest weg omdat ze niet meer in de nieuwe programmering zou passen. She had to leave because she would no longer be in the new programming. Sinds juni 2012 heeft ze een relatie met dj Niek van der Bruggen . Since June 2012 she has a relationship with dj Niek van der Bruggen . [4] [4]

Ze woont in Landsmeer . She lives in Landsmeer .

Filmografie [ bewerken ] Filmography [ edit ]

Filmografie Filmography
Jaar Year Titel Title Rol Role Opmerkingen Comments
Films als actrice Movies as an actress
2001 2001 Soul Assassin Soul Assassin gastrol als bankbediende Gastrol as a banker
2003 2003 Pista! Pista! Agneta Agneta
2008 2008 Kung Fu Panda Kung Fu Panda Viper (geanimeerde slang) Viper (animated snake)
Televisie als actrice Television as an actress
1997-2001 1997-2001 Goudkust Gold Coast Mariëtte Zoomers (#2) Mariëtte Zoomers (# 2)
2001-2004 2001-2004 Costa! Costa! Agneta Agneta
2004-2005 2004-2005 Missie Warmoesstraat Mission Warmoesstraat Suzanne Kaufman Suzanne Kaufman
Televisie als actrice (gastrollen) Television as an actress (guest role)
1995 1995 Baantjer Baantjer Aflevering: De Cock en de moord in de galerie Episode: The Cock and the murder in the gallery
1996 1996 SamSam SamSam
1997 1997 Goede tijden, slechte tijden Good times Bad Times Model Veronique Bussemaker Model Veronique Bussemaker Aflevering 1238 Episode 1238
1999 1999 De Jimmy Hopper Show The Jimmy Hopper Show
2000 2000 Het Grote Sinterklaasverhaal The Great Sinterklaas story Politie-agent Cop
2001 2001 Dok 12 Doc 12
2002 2002 Schiet mij maar lek Shoot me
2005 2005 Hotnews.nl Hotnews.nl
2008 2008 Voetbalvrouwen Football women Zichzelf Himself
2010 2010 Kinderen geen bezwaar Children no objection Zichzelf Himself
Televisie als presentatrice Television as a presenter
2000 2000 Blind Match Blind Match NET 5 NET 5
2003 2003 Starstrippers Star strippers Yorin Yorin
2003-2004 2003-2004 Loods 7 Pilot 7 Yorin Yorin
2005 2005 Thuis Home Talpa Talpa
2006 2006 The best of Boobytrap The best of Boobytrap RTL 5 RTL 5
2007-2008 2007-2008 RTL GP : Formule 1 RTL GP : Formula 1 RTL 7 RTL 7
2007 2007 Wie wordt de man van Froukje? Who becomes Froukje’s husband? RTL 4 RTL 4
2007-2013 2007-2013 TV Makelaar TV Broker RTL 4 RTL 4
2008 2008 Nederland Vertrekt The Netherlands leaves RTL 4 RTL 4
2009-2012 2009-2012 Ik kom bij je eten I come to your food RTL 4 RTL 4
2010-2011 2010-2011 10 jaar jonger in 10 dagen 10 years younger in 10 days RTL 4 RTL 4
2012 2012 Love in the Wild Love in the Wild RTL 5 RTL 5
2012-2015 2012-2015 RTL Boulevard RTL Boulevard RTL 4 RTL 4 vervangende presentatrice Replacement presenter
2012-2015 2012-2015 RTL Boulevard RTL Boulevard RTL 4 RTL 4 vervangende entertainmentdeskundige Replacement entertainment expert
2014-2015 2014-2015 De Grote Improvisatieshow The Great Improvisation Show RTL 4 RTL 4
2014 2014 RTL Woonmagazine RTL Living magazine RTL 4 RTL 4 tijdelijke vervangster voor Nicolette van Dam Temporary replacement for Nicolette van Dam
2015-heden 2015 present TV Makelaar: Mission Impossible TV Broker: Mission Impossible RTL 4 RTL 4
2015 2015 Wie doet de afwas? Who is doing the dishes? RTL 4 RTL 4
2015-2016 2015-2016 Eigen Huis & Tuin Own House & Garden RTL 4 RTL 4
2015 2015 Extreem Jaloers Extremely Jealous RTL 4 RTL 4
2016 2016 Gênante Tanden Embarrassing Teeth RTL 4 RTL 4
2017-heden 2017-present Het beste voor je kind The best for your child RTL 4 RTL 4 Voice-over presentatie Voice-over presentation
2017-heden 2017-present Ben Ik Te Min? Am I Too Min? RTL 4 RTL 4

Overige [ bewerken ] Others [ edit ]

Musical/theater [ bewerken ] Musical / Theater [ edit ]

Radio [ bewerken ] Radio [ edit ]

Radio 538 : Radio 538 :

Zenders [ bewerken ] Channels [ edit ]

Jaar Year Medium Medium
2000 – 2001 2000 – 2001 NET 5 NET 5
2003 – 2004 2003 – 2004 Yorin Yorin
2005 – 2006 2005 – 2006 Talpa Talpa
2006, 2012 2006, 2012 RTL 5 RTL 5
2006 – heden 2006 – present RTL 4 RTL 4
2007 – 2008 2007 – 2008 RTL 7 RTL 7
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s